VXL Software

VXL är en värdlsdledande utvecklare av programavara för fjärruppkoppling av intelligenta enheter, som smartphones, persondatorer och tunna klientdatorer.

VXL startade 1976 och har över 200 programutvecklare och huvudkontor i Mumbai,

Övriga kontor är i Houston, Bangalore, Manchester och Dubai

Produkterna sträcker sig från enkla USB stickor som kopplar upp en PC till en gemensam server till maskinvara som kan användaas i store intranät nätverk.

se mer på www.vxlsoftware.com

Datablad på svenska kommer snart.