relevanceLogo

Relevance är en serverbaserad funktion som gör det möjligt att leverera rätt information i rätt tid till rätt person via mobila plattformar.Produkten är lägeskänslig, så att den dynamiskt uppdaterar och prioriterar informationen beroednde på var användaren befinner sig.

Informationen kan uppdateras dynamiskt eller tas bort om personen avlägnar sig utanför det område, inom vilket informationen är tillgänglig.

Andra egenskaper hos systemet innefattar att kunna dela information med andra bärbara enheter in närheter eller som loggat in.

Det innebär att man inte behöver kika från sidan på någon skärm som ebn annan person har loggat in på. Data kan visar som view only eller tillåta inmatning på skärmen.

Ladda hem produktdokumentation för Relevance